Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Využitie regresnej analýzy pri meraní Youngovho modulu pružnosti holografickou interferometriou

Trnka, Stanislav
kniha