Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín

Kontová, Nikola
kniha