Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zníženie stavu fluktuácie vybraných skupín zamestnancov v podniku PAPO, s.r.o

Čambál, Denis
kniha