Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností v podniku Profi steel holding, s.r.o. v kontexte s udržateľným rozvojom a spoločensky zodpovedným podnikaním

Brecska, Dominik
kniha