Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy

Chmelan, Marek
kniha