Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na znižovanie fluktuácie a absencií zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku

Mihoková, Lucia
kniha