Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Porovnanie vybraných determnistických a geoštatistických metód pri interpolácii denných zrážkovýh úhrnov

Barna, Erik
kniha