Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava

Kelemenová, Petra
kniha