Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku HF NaJUS, a.s

Micháliková, Mária
kniha