Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o

Gučková, Veronika
kniha