Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku framipek s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania

Ivaničová, Natália
kniha