Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku

Bartošová, Simona
kniha