Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku

Mucska, Erik
kniha