Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o

Jarušková, Lenka
kniha