Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o

Belková, Veronika
kniha