Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s

Gutová, Liliana
kniha