Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku ZF Slovakia, a.s

Hírešová, Mária Klára
kniha