Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o

Jarásová, Nikoleta
kniha