Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia

Valentovičová, Karin
kniha