Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Segmentácia anatomických orgánov v rádiologických obrazových dátach metódami počítačového videnia

Mocák, Richard
kniha