Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Cenník pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe

Ďurďa, Jozef
kniha, ISBN: 80-967679-0-9