Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

Kolesárová, Karin
kniha