Počet záznamov: 1  

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015

  1. ELOSYS. ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 : elektronický zdroj Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Slovakia. 13. – 15. október 2015 / ed. Martin Šoka. -- 1. vyd. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- CD-ROM, 193 s. -- ISBN : 978-80-227-4437-9. Šoka, Martin, 1982-

Počet záznamov: 1