Počet záznamov: 1  

AQUA 2016

  1. voda. voda a mesto. voda a životné prostredie. podzemná voda. povodneAQUA AQUA 2016 : zborník prác [elektronický zdroj] / ed. Michal Holubec, Kristína Galbová, Veronika Gregušová, Mária Dubcová. -- 1. vyd. -- Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016. -- CD-ROM, 225 s. -- ISBN : 978-80-227-4612-0. Holubec, Michal, 1984-. Galbová, Kristína, 1982-. Gregušová, Veronika, 1989-. Dubcová, Mária, 1988-

Počet záznamov: 1