Počet záznamov: 1  

Technické opatrenia - súčasť protipovodňovej ochrany Bratislavy

  1. protipovodňová ochrana. rizikové faktory. filtračná stabilita. vnútorná sufózia. priesakBednárová, Emília, 1950- Technické opatrenia - súčasť protipovodňovej ochrany Bratislavy. Grambličková, Danka, 1950- In: Acta hydrologica Slovaca. -- ISSN 1335-6291. -- Roč. 18, č. 2 (2017), s. 210-216.
Počet záznamov: 1