Počet záznamov: 1  

Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017

  1. Environmentálne Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.04.2017, Trnava / Lenka Blinová ; ed. Maroš Sirotiak. -- 1. vyd. -- Trnava : Alumni Press, 2017. -- CD-ROM, 143 s. -- ISBN : 978-80-8096-251-7. Sirotiak, Maroš, 1979-. Blinová, Lenka, 1984-

Počet záznamov: 1