Počet záznamov: 1  

Detection of visual perception defects

  1. Rorschach test. Eye-tracker. Markov Chain. clusteringKrbaťa, Jakub, 1994- Detection of visual perception defects / aut. Jakub Krbaťa, Jaroslav Polec, Kvetoslava Kotuliaková, Filip Csóka, Eva Smolejová. -- (posledný autor = UK Ba). -- 8882104. -- 10.1109/SPS.2019.8882104. Polec, Jaroslav, 1964-. Kotuliaková, Kvetoslava, 1968-. Csóka, Filip, 1992-. Smolejová, Eva In: SPSympo 2019. -- 978-1-7281-1715-7 2019 Signal processing symposium. -- Piscataway : IEEE, 2019. -- S. 282-286.
Počet záznamov: 1