Počet záznamov: 1  

Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave.Ročná správa o riešení projektu KEGA 031STU-4/2018

  1. Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave.Ročná správa o riešení projektu KEGA 031STU-4/2018 aut. Monika Zatrochová. -- 1.vyd. -- Bratislava STU 2019. -- 19 s.

Počet záznamov: 1