Počet záznamov: 1  

Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019

  1. Integrovaná Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27.9.2019, Bratislava / ed. Miroslav Rusko, Ružena Králiková. -- 1. vyd. -- Žilina : Strix, 2019. -- 219 s. -- ISBN : 978-80-89753-34-5. Rusko, Miroslav, 1953-. Králiková, Ružena

Počet záznamov: 1