Počet záznamov: 1  

EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool

  1. 621.39. 681.324. 681.327.8. 061.3(08) komunikačné siete. komunikačné systémy. mobilné telekomunikačné systémy. spracovanie obrazu. kódovanie obrazov. kódovanie reči. ochrana dát. zabezpečenie dát. internet. multimédiá. dištančné vzdelávanie. modelovanie. simulácia. satelitné systémyEUROCON EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool : Belgrade, Srbia and Montenegro. 21.- 24. 11. 2005. -- Belgrade : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005.

Počet záznamov: 1