Počet záznamov: 1  

Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny

  1. 72 dejiny Slovenska. architektúra Slovenska. staroveká architektúra. stredoveká architektúra. románska architektúra. gotika na Slovensku. renesancia. barok. klasicizmus. 18. storočie. 19. storočie. slovenská architektúra 20. storočia. architektúra-dejiny. ľudová architektúraArchitektúra Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Slovart, 2005. -- 181 s. -- ISBN : 80-8085-079-8. Moravčíková, Henrieta, 1963-

Počet záznamov: 1