Počet záznamov: 1  

Rekonštrukcie a prestavba budov I. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. First Part

  1. rekonštrukcie budov. prestavba budov. Rekonštrukcie pamiatok. rekonštrukcia historických objektov. stavby historické. domy rodinné. tehlové stavby. budovy nízkoenergetické. budovy administrativne. domy bytové. nadstavby budov. sídliská panelové. vybavenosť občianska. obvodové plášte. izolácie tepelné. zastrešenie budov. strechy presklené. sklo. voda. VlhkosťRekonštrukcie Rekonštrukcie a prestavba budov I. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. First Part : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8.12.2003 v Bratislave = proceedings from the international scientific conference held on 8 December 2003 in Bratislava. -- Bratislava : FA STU , 2003. -- 132 s. -- ISBN : 80-227-1990-0.

Počet záznamov: 1