Počet záznamov: 1  

Rekonštrukcie a prestavba budov II. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. Second Part

  1. rekonštrukcie budov. prestavba budov. Rekonštrukcie pamiatok. rekonštrukcia historických objektov. stavby historické. baroková architektúra. domy rodinné. domy drevené. domy bytové. domy panelové. budovy nízkoenergetické. školy. knižnice. banky. Veľvyslanectvá. budovy pre priemysel. areály polyfunkčné. HI-TECH. konštrukcie oceľové. konštrukcie membránové. strechy presklené. Vlhkosť. sanáciakol. autorov Rekonštrukcie a prestavba budov II. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. Second Part : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8.12.2003 v Bratislave = proceedings from the international scientific conference held on 8 December 2003 in Bratislava. -- Bratislava : FA STU , 2003. -- [130] s. -- ISBN : 80-227-1990-0.

Počet záznamov: 1