Počet záznamov: 1  

Quo vadis vysokoškolský učiteľ?

  1. pedagogika. vysokoškolská pedagogikaQuo Quo vadis vysokoškolský učiteľ? : Zborník referátov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, Trnava 1.12.2005. -- Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. -- ISBN : 80-89220-37-1.

Počet záznamov: 1