Počet záznamov: 1  

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005

  1. umenie na Slovensku. architektonické pamiatky. dejiny umeniaGojdič, Ivan Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005 : vedecká konferencia, konaná 26.-27.októbra 2005 v Trnave. -- Trnava : Trnavská univerzita, 2006. -- 198 s CD. -- ISBN : 80-8082-084-8. Zvedelová, Kristína

Počet záznamov: 1