Počet záznamov: 1  

Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu

  1. investičné náklady. ekonomická analýza. economical analysis. investment costsFabuš, Michal Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu. Urban, František, 1952-. Kučák, Ľubor, 1945-. Fabuš, Michal In: Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006. -- Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : 14. medzinárodná konferencia.Tatranské Matliare,6.-10.3.2006. -- s.437-442. -- 80-89216-06-4.
Počet záznamov: 1