Počet záznamov: 1  

Kompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS

  1. kompozitné materiály. Cu-graphite composites. meďEmmer, Štefan, 1948- Kompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS. Kováčik, J.. Bielek, Jozef, 1939- In: Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- Technológia 2007 : Zborník prednášok.10.medzinárodná konferencia. Bratislava, 19.-20.9.2007. -- s.51-56. -- 978-80-227-2712-9.
Počet záznamov: 1