Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Application of arrangements for better motivation system in company - Slovak dock-yard in Komárno, joint stock company Bratislava

  1. personálny manažment. motivačné systémy. odmeňovanie zamestnancovZsigó, Tomáš, 1985- Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Application of arrangements for better motivation system in company - Slovak dock-yard in Komárno, joint stock company Bratislava : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008. -- 57 s príl (1 CD-ROM). -- Študijný odbor: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo. -- Študijný program: priemyselné manažérstvo. Cibulka, Viliam, 1948-

Počet záznamov: 1