Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo firme Strojstav Nové Mesto nad Váhom, a.s

  1. motivačné systémyMašán, Daniel, 1969- Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo firme Strojstav Nové Mesto nad Váhom, a.s. : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008. -- 66 s príl (1 CD-ROM). -- Odbor: priemyselné inžinierstvo a manažment. Hoghová, Katarína, 1982-

Počet záznamov: 1