Počet záznamov: 1  

Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19

  1. ochrana pamiatok. iluminácia. renovácia. Rekonštrukcie pamiatokDvořáková, Viera, 1953- Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. -- Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008. -- 319 s. -- ISBN : 978-80-89175-25-3.

Počet záznamov: 1