Počet záznamov: 1  

Systém na inventarizáciu a distribúciu používateľských nastavení v prostredí rozsiahlych počítačových sietí LAN/WAN = System for inventory and distribution of user settings in the environment of large LAN/WAN computer networks

  1. LAN. WANBlüml, Mario Systém na inventarizáciu a distribúciu používateľských nastavení v prostredí rozsiahlych počítačových sietí LAN/WAN = System for inventory and distribution of user settings in the environment of large LAN/WAN computer networks : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. -- 68 s 1 CD-ROM. -- Študijný odbor: 5.2.14 automatizácia. -- Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov. Jozefák, Ľubomír

Počet záznamov: 1