Počet záznamov: 1  

Štúdia revitalizácie mŕtveho ramena rieky Dunajec pre účely vodných športov

  1. sports. revitalisation. study. revitalizácia. štúdie. športDušička, Peter, 1962- Štúdia revitalizácie mŕtveho ramena rieky Dunajec pre účely vodných športov. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2008. -- 32 s. Šulek, Peter, 1973-. Rumann, Ján, 1980-. Čubanová, Lea, 1980-