Počet záznamov: 1  

Webový portál pre cestovnú kanceláriu = Web portal for travel agency

  1. PHP. MySQL. webovský portálBakus, Michal, 1986- Webový portál pre cestovnú kanceláriu = Web portal for travel agency : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. -- 51 s 1 CD-ROM. -- Študijný program: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. -- Kombinácia študijných odborov: 5.2.14 automatizácia, 9.2.9 aplikovaná informatika. Bezák, Pavol, 1977-

Počet záznamov: 1