Počet záznamov: 1  

STN EN 12354-5. Stavebná akustika.Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov

  1. building. acoustics. noise. akustika. hluk. budovaHermanská, Beáta, 1969- STN EN 12354-5. Stavebná akustika.Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov : Časť 5: Hladiny zvuku spôsobené technickým zariadením. -- Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2009. -- 68 s. Tomašovič, Peter, 1947-

Počet záznamov: 1