Počet záznamov: 1  

Nové trendy v marketingu. Dôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing

  1. Nové Nové trendy v marketingu. Dôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-4.11.2010, Smolenice, SR. -- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. -- ISBN : 978-80-8105-205-7.

Počet záznamov: 1