Počet záznamov: 1  

Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000

  1. geodézia a kartografia. Geodesy and Cartography. digitálny model reliéfu. digital terrain modelImrišek, Martin, 1988- Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. Papčo, Juraj, 1978-

Počet záznamov: 1