Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s

  1. financial analysis. finančné ukazovatele. finančné riadenie. finančná analýza. priemyselné manažérstvo. Industrial ManagementMelicherová, Veronika, 1989- Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s. : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011. -- 63 s., CD-ROM. Šnircová, Jana, 1971-