Počet záznamov: 1  

Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách

  1. Humanizácia Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : Medzinárodné kolokvium pri príležitosti 20. výročia vzniku Katedry humanitných vied SvF STU.Bratislava,SR,22.6.2011. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. -- ISBN : 978-80-227--3530-8.

Počet záznamov: 1