Počet záznamov: 1  

HTML5

  1. 004.55 HTML HTML5. webové aplikácie. rozhranie Canvas. rozhranie WebSocketLubbers, Peter HTML5 : Programujeme moderní webové aplikace. -- 1. vyd. -- Brno : Computer Press, 2011. -- 304 s. -- ISBN : 978-80-251-3539-6. Albers, Brian. Salim, Frank