Počet záznamov: 1  

Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o

  1. priemyselné manažérstvo. Industrial Management. legislation. vnútropodniková smernica. legislatíva. účtovníctvoKuzmová, Lenka, 1990- Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012. -- 49s CD ROM. Horváthová, Martina, 1971-

Počet záznamov: 1